Členové a členství

Členem spolku se stává automaticky každý student etnologie, který nastoupí na studium na Ústavu etnologie FF UK.

Členství následně studentovi zůstává i když dostuduje a je mu přiznán status přítele/kyně PAKETu a má stejná práva a povinnosti jako člen.

V čele PAKETu je Organizační výbor

  • Ten je tvořen aktivními studenty a přáteli PAKETu.
  • Mezi nimi je zvolen/domluven vedoucí týmu neboli „Matka/Otec PAKETu“, který má za úkol řídit organizační výbor, svolávat schůze, dohlížet na splněné úkoly atd.
Úvod > O nás > Členové a členství