O nás

Studentský spolek PAKET /Pro AKtivní ETnologii/ funguje při Ústavu etnologie FF UK a pod patronátem Studentské rady FF UK.

PAKET je volným sdružením studentů. Prezentuje jejich aktivity napříč všemi ročníky studia. Obohacuje volnočasový prostor a studium.

PAKET představuje platformu, která rozvíjí především následující cíle:

  • koordinace zájmových studentských aktivit v úzké návaznosti na koncept, etnologie, kulturní antropologie a folkloristiky
  • prezentace různých realizovaných projektů studentů etnologie
  • setkání se zajímavými osobnostmi světové i domácí odborné scény
  • diskuzní fórum nad aktuálními problémy vědeckého diskurzu
  • monitorování a informování o aktuálním dění i zajímavých aktivitách osobností etnologie, různých institucí etnografického – antropologického významu
  • vzájemná spolupráce s organizacemi i jednotlivci podobného zaměření; podpora a propagace jejich specifických aktivit, rozvíjení laterálních setkání apod.
  • organizace mezinárodních i tuzemských studentských konferencí v oblasti etnologie, kulturní antropologie a folkloristiky
  • organizace exkurzí a terénních výzkumů do prostoru etnografického zájmu
  • vzájemné progresivní propojení činnosti PAKETu s mateřským ústavem (ÚE FF UK)
Úvod > O nás