Historie

V září roku 2010 byl z iniciativy dvou studentů ÚE (Jany Tomášové a Milana Durňaka) založen studentský spolek PAKET /Pro AKtivní ETnologii/. Inspirací pro vznik spolku bylo Koło naukowe studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, s jehož činností se při své studijní stáži zakládající studenti seznámili.

 

Od data svého založení se v rámci PAKETu uskutečnilo mnoho různorodých akcí a projektů.

 

Akademický rok 2010/2011

V průběhu celého akademického roku se konalo 16 „klubových“ akcí. (Až na výjimky byly všechny realizovány v prostorách studentského klubu K4. Jednotlivé akce měly charakter besed, diskusních večerů, prezentací studentských projektů a aktivit v rámci našeho oboru atp.)

Dále se uskutečnily 2 exkurze (do skanzenu v Třebízi a do Národopisného muzea v Praze).

V květnu 2011 se zástupci PAKETu účastnili mezinárodní studentské konference v Krakově.

V září téhož roku PAKET zorganizoval 1. ročník seznamovacího kurzu pro nově přijaté studenty ÚE.

 

Akademický rok 2011/2012

V tomto roce proběhlo 12 „klubových“ akcí.

V dubnu 2012 pak PAKET zorganizoval svoji první konferenci a to Studentské antropologické fórum.

V září následně PAKET zorganizoval 2. ročník seznamovacího kurzu pro nově přijaté studenty ÚE.

 

Akademický rok 2012/2013

11 akcí

1 exkurze

V září následně PAKET zorganizoval 3. ročník seznamovacího kurzu.

 

Akademicky rok 2013/2014

15 akcí

1 exkurze

Majáles

V září pak PAKET zorganizoval 4. ročník seznamovacího kurzu.

 

Akademický rok 2014/2015

11 akcí

Kladsko

V září proběhl 5. ročník seznamovacího kurzu.

 

Akademický rok 2015/2016

11 akcí

2 exkurze

Konference EWB

Nebyl seznamovák

 

Akademický rok 2016/2017

3 akce

 

 

Akademický rok 2017/2018

A to už je na další generace.

Úvod > O nás > Historie